MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tvoja milosť presahuje, Bože, svetov hranice,
požehnáva, potešuje, dáva darov tisíce;
Bože môj, moje dúfanie, vypočuj zbožné volanie,
vyslyš modlitbu moju.

2. Nežiadam si žiť v hojnosti, ale vrúcne prosím len:
Daruj zo svojej milosti, čo treba na každý deň,
dopraj múdrosti, aby som Ťa vzýval do konca života;
v Kristovi Teba poznal.

3. Ani o česť ani slávu, veci toľko žiadané,
nemodlím sa, iba pravú vieru chcem mať, môj Pane,
mojou cťou je Teba uctiť, mojou slávou vždy s Tebou byť,
túžbou blížnych milovať.

4. Nebudem Ťa ani žiadať o dlhý vek v časnosti,
v šťastí mi ráč pokoru dať, v nešťastí zmužilosti.
V tvojich rukách sú moje dni, a keď príde ten posledný,
obdar ma večnou spásou.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)