MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, Pane večnosti, Ty ma obživuješ,
a v rozličnom zármutku k sebe pozdvihuješ,
svietiš a ma zahrievaš viac, než slnko hreje,
Ty radosť pokoj dávaš a kriesiš nádeje.
2. Pán života zasľúbil, že večne neumriem,
a po smrti do Jeho slávy sa dostanem,
On, ktorý život nám dal, aj ho opatruje
a v Kristu z temna hrobu mŕtvych oživuje.
3. Žiť budem vo večnosti, z toho sa radujem
aj nad hrobom radostne Boha oslavujem.
Viem, komu som uveril, verím sľubom Božím,
nezahyniem, hoc´ telo do hrobu sa vloží.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)