MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2013-02-23
2013-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1.Keď ťa zmorí žitia zhon, tu spočinieš napokon,
tu v zátiší sa utíši boj a práca, stesk a ston,
tu spočinieš napokon.
2. Keď prepadneš smrti tmám, Hospodin ťa chráni sám,
bezmocného ruka Jeho sprevádza ťa k nebesám,
Hospodin ťa chráni sám.
3. Keď spočinie naša hruď, Hospodine, Ty nás vzbuď
z tmy hrobovej, v sláve novej, ráč nás k sebe privinúť,
Hospodine, Ty nás vzbuď!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)