MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Zošli Ducha Svätého, keď pred Tebou, Otče, stojím,
nech silu čerpám z Neho, keď sa v duchu, v pravde modlím,
uč ma poznávať, že Ty si Otec nám všetkým najmilší.

2. Ježiši drahý, pomôž modlievať sa v Tvojom mene,
vieru úprimnú rozmnož v Božie sľuby nepremenné,
nech poznávam, že kraľuješ a že za mňa oroduješ.

3. Duchu Svätý, osvecuj srdce moje, jeho túžby,
k horlivosti roznecuj, povolaj do svojej služby,
aby som bol vždy hotový hriechu mrieť, žiť život nový.

4. Trojica svätosvätá, prameň všetkého dobrého,
celým srdcom vzývam Ťa, príď, prines radosť do neho,
podľa svojej vôle splň mi, mojej prosby hlas úprimný.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2011-02-11
2011-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)