2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vyznávaš: kresťan som! Správne, ak to vyznanie
potvrdí život tvoj, všetko tvoje konanie.
Ak s Božou pomocou vždy statočne žiješ,
a takto kresťanstvo svoje dokazuješ.
2. Vyznávaš: kresťan som! Tým je, kto Krista poznal,
kto Ho Pánom svojím nielen slovami nazval,
ale zachováva, čo On prikázal nám,
kto však tak nekoná, nie je pravý kresťan.
3. Vyznávaš: kresťan som! Kto sa chce tak menovať,
musí v Krista veriť a zlého sa varovať.
Nemiluje Krista, kto hriechy miluje,
a nie je kresťanom, hoc sa tak menuje.
4. Vyznávaš: Kresťan som! V Krista som pokrstený,
Jeho drahou krvou som z hriechu vykúpený.
Iste! Len či plníš aj stále zmluvu tú
s Bohom uzavretú v čas svätého krstu.
5. Vyznávaš: Kresťan som! Mám srdce pripravené
prijať Božie slovo tak, ako je zjavené,
ale pováž, či si jeho činiteľom a či to aj vidieť v žití tvojom celom.
6. Vyznávaš: Kresťan som! Veď často pristupujem
k Večeri Pánovej, kde milosť dosahujem,
ale či si potom aj dokonalejší,
či v slovách a skutkoch tvoj život je lepší?
7. Nehovor: Kresťan som! dokiaľ nesvedčia o tom
všetky skutky tvoje dosvedčené životom.
Kresťan nielen meno kresťana má nosiť,
ale nadovšetko po kresťansky má žiť!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)