MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Spasiteľu, Pane môj, k Tebe sa len utiekam,
v hrôze búrok pri mne stoj, loďku žitia veď Ty sám.
Skry ma, Pane zachovaj, dokiaľ trvá búrky čas,
do prístavu vojsť mi daj, kde je večný mier a jas.
2. Na Teba sa spolieham, keď ma stíha satan, hriech,
útočišťom buď mi sám, popraj uzrieť spásy breh.
Prikry, Pane, krídlami, keď sa chveje celá zem;
moje meno na dlani vyryté máš, dobre viem.
3. Ty máš plnosť všetkého, Tvoje slovo mocná zbroj,
obdar silou slabého, do srdca vlej pokoj svoj.
Ty si svätý, ja však lkám v mojej biede hriešnosti,
vzhliadni na mňa, Pane sám, dušu z biedy vyprosti.
4. Milosti a lásky dosť pre každého, Jezu, máš,
odpustiť viny, zahlaď zlosť, Pane, čuj môj vrúcny hlas.
Duše smäd Ty uhasíš, Ty si živej vody zdroj.
Tvoje meno istá skrýš, naveky chcem ostať Tvoj.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)