MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

K dnešnému dňu sú publikované ukážky piesní a nápevov z Evanjelického funebrálu v kompletnom počte, v prípade že by ste našli nejakú chybu v texte alebo v odkazoch a popise, informujte nás buď emailom alebo v komentári k tomuto oznamu. Ďakujeme.

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Verím to pevne, verím z celej duše,
že ducha môjho ani smrť nezmôže,
zhorí zem, slnko raz prestane svietiť, ja však budem žiť.

2. Moc Božia vo mne, duch som z Ducha Jeho,
žijem v Ňom z lásky Otca nebeského.
Kto nás rozlúči? V Kristu mám bezpečný svoj život večný.

3. Div Božej lásky najmilostivejší!
Človek je málo od anjela menší,
z prachu stvorený, určený pre večnosť a nesmrteľnosť.

4. Nuž, hore srdce, časný zeme občan,
hosť si na zemi, duchom však nebešťan!
Pamätaj na to, že si povolaný do večnej slávy.

5. Nech ťa nezvedie hriech a márnosť jeho,
vedz, v Kristu máš dar života večného,
tak dosvedčuj sa v skutkoch pobožnosti, viery, svätosti!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:23 min)

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:31 min)

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva práva život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.
Kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.

2. Kto stojí v slove, čo priam zhŕkne svet,
komu nad statočnosť venca v svete niet,
koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.
Koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.

3. Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil,
večné On pre podlosť peklo podpálil,
kto ctí pravdy božskej božské zákony:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.
Kto ctí pravdy božskej božské zákony:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:29 min)

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)