MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:41 min)

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó drahý Kriste, Pane môj, smutné mi srdce upokoj,
ach, pohliadni na hriešnika, keď v žiali hlbokom vzlyká,
ó Ježiši, ó Ježiši.
2. V živote som skúsil neraz, čo cíti srdce i teraz:
keď veľká je núdza moja najbližšia je pomoc Tvoja,
ó Ježiši, ó Ježiši!
3. Len slovo Tvoje – liek pravý, bolesti srdca uľaví
a v trápení ma pozdvihne, uistí, že si vždy pri mne,
ó Ježiši, ó Ježiši!
4. Verím, že Ty každý vzlyk môj utíšiš a vrátiš pokoj
aj tento spev vypočuješ, a z úzkosti ma vyvedieš,
ó Ježiši, ó Ježiši!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)