MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2010-11-12
2010-11-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pokorne, tíško, milá duša, znášaj ťažký kríž, bolesti,
pamätaj, že to Boh dopúšťa, dá však i pomoc z výsosti!
Preto nech sa, čo chce deje, len v Bohu skladaj nádeje.
2. Dúfaj, nebudeš zahanbená, Boh prameňom je pomoci,
k milosti Jeho otvorená je brána vo dne i v noci.
On radosť do sŕdc naleje, len v Bohu skladaj nádeje.
3. Nie, nezdarí sa v každom čase, čo človek žiada a mieni
a kto sa zaprieť nedokáže, ten zlé na horšie premení.
Boh však vie, čo mi prospeje, len v Bohu skladaj nádeje.
4. Ak Pán Boh chce, už zajtrajší deň prinesie mi uľahčenie,
stratí sa všetkých starostí tieň, stopa po nich nezostane!
U Boha všetko možné je, len v Neho skladaj nádeje.
5. Hoc by aj trval údel ťažký, meškala pomoc z výsosti,
len tíško, ešte z Božej lásky zakvitnú ruže radosti.
Preto nech sa čo chce deje, len v Bohu skladaj nádeje.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)