MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodine, Ty si Boh Svätý, my hriechom zajatí;
ó, zmiluj sa nad nami!

2. Spasiť chceš človeka hriešneho, nežiadaš smrť jeho;
ó, zmiluj sa nad nami!

3. Kriste, umrel si za naše hriechy, Ty, Baránok tichý,
ó, zmiluj sa nad nami!

4. Kriste, Tvoje sväté utrpenie buď nám na spasenie;
ó, zmiluj sa nad nami!

5. Duch Svätý, buď s nami, znovuzroď nás milosti darmi.
Pre Kristove rany, ó, zmiluj sa nad nami!

6. Po skonaní, Pane, priviň si nás v nebeskom stane,
pokorne žiadame; ó, zmiluj sa nad nami!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:27 min)