MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Teba, Otče, vrúcne ctíme, ďakujeme zvlášť teraz,
lebo opäť to cítime, ako sa staráš o nás,
veď si nám aj v tej chvíli, Opatrovník náš milý,
poskytol dary v hojnosti z otcovskej dobrotivosti.
2. Vďačne Ťa za Tvoju milosť Všetci oslavujeme,
Tebou nám danú horlivosť v srdciach roznecujeme,
tešíme sa úprimne, že Ty s nami tak verne
ako Otec vždy nakladáš, pokrm, nápoj štedro dávaš.
3. Veď nás ďalej, dobrý Pane, obdaruj striezlivosťou,
nech pokrmy užívame rozvážne a s miernosťou,
opatruj nás, chráň stále, aby sme k Tvojej chvále
všetko verne vykonali, v nebi s Tebou stolovali.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)