MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Len Tebe srdce dávam, Ježiši, môj Pane,
Tebe sa odovzdávam, ó Dieťa premilé!
Ty srdce moje nečisté vezmi a zameň za čisté;
ó Ježiši, Kriste Pane, ó Dieťa premilé.

2. Čo Ťa len k tomu núti, Ježiši, môj Pane,
že miluješ nás ľudí, ó Dieťa premilé?
to Tvoja láska preveľká prichádza spasiť hriešnika,
Ty z božskej lásky k nám-bratom stal si sa dieťaťom.

3. Chcem celým srdcom stále, Ježiši, môj Pane,
žiť iba Tebe k chvále, ó Dieťa premilé!
Do jasieľ srdce Ti dávam daj, nech pri Tebe zostávam,
Ty sám ma prijmi, so mnou buď a nikdy neopusť!

4. Naveky Tvojím chcem byť, Ježiši, môj Pane,
chcem Tebe stále slúžiť, Dieťatko premilé!
Čo dávaš mi, rád prijímam a celkom sa Ti oddávam:
telo a dušu, život svoj, Ti dávam, Pane môj!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)