MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sláva Ti buď, mocný Bože, Ty Pane večnosti!
Sláva Ti buď, Svätý Bože, Ty Pane milosti!
Láskavo Tvoja veľká a múdrosť nadzemská,
neskonalá moc a sláva nebeská. Neskonalá moc a sláva nebeská!

2. Čože sme my tu na zemi, že nás tak miluješ,
Syna svojho jediného k spáse nám daruješ?
Raduj sa, pozemšťan, zaplesaj, nebešťan,
Boh je s nami, kto spasenie vezme nám?
Boh je s nami, kto spasenie vezme nám?

3. Božiu vôľu plňme spolu v svetle nebies slávy,
odkiaľ náš Pán už ide k nám, Knieža mieru pravý;
ruky si podajme, ku Nemu kráčajme,
Jemu na česť a na slávu spievajme!
Jemu na česť a na slávu spievajme!

4. Zroď nás znova mocou slova Duchom Svätým, Pane;
sprevádzaj nás tu v každý čas a chráň verne stále;
ó milosť nesmierna, Ty základ spasenia,
u Teba je naša večná odmena, u Teba je naša večná odmena.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)