MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-28
2012-04-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ísť cestou striezlivosti, na to mnohí zabúdajú.
V škodlivej opilosti svoju rozkoš nachádzajú.
Božiu vôľu potupujú, samých seba znevažujú.
2. Prečo mnohý chudobe, posmechu sa vystavuje
a vo svojej nezdobe i dietky si zahanbuje?
Márne potom plače, kvíli, nikomu viac nie je milý!
3. Veď opilstvo už toľkých aj o rozum pripravilo.
Do rozporov a zvád zlých srdce ľudí naklonilo;
neraz až k vražde dospeje, kto opilosti holduje.
4. Ba viac, kto hriech opilstva vyhľadávať neprestane,
do Božieho kráľovstva určite sa nedostane!
Pán Boh pri poslednom súde prísne takých trestať bude!
5. Ku Tebe my, Bože náš, zraky svoje obraciame:
Pred tou vášňou ochráň nás, nech príkladne nažívame.
Dary, ktoré dáš z milosti, dopraj užiť v striezlivosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2011-02-11
2011-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)