MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva práva život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.
Kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.

2. Kto stojí v slove, čo priam zhŕkne svet,
komu nad statočnosť venca v svete niet,
koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.
Koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.

3. Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil,
večné On pre podlosť peklo podpálil,
kto ctí pravdy božskej božské zákony:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.
Kto ctí pravdy božskej božské zákony:
Tomu moja pieseň slávou zazvoní.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:29 min)

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)