MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2013-01-12
2013-01-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ty útechy zdroj stály v čas žiaľu úzkosti,
Ó, Pane hoden chvály a darca radosti;
ku Tebe prichádzame, veď k nám si láskavý
a pevnú vieru máme: Žiaľ, bolesť uľavíš!
2. Ku Tebe len prichádza vždy duša súžená,
čo hľadá, to nachádza, keď je užialená;
Ty smútok verných meníš na radosť srdečnú
a dáš dar spásy cenný aj slasť nekonečnú.
3. Ó, Pane, naša spása, kto k Tebe prichodí,
do neba uberá sa, smrť tomu neškodí;
tam Ťa po časnom boji ctiť chceme, Najvyšší,
so všetkým ľudom Tvojím, náš Pane Ježiši.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)