MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2011-03-04
2011-03-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pán Boh je prítomný, Jeho zvelebujme,
s úctou pred Neho vstupujme.
On je medzi nami! Všetko nech v nás zmĺkne,
pred Ním sa skláňa pokorne.
Jemu len každý deň česť, chválu vzdávajme,
srdcia odovzdajme.

2. Pán Boh je prítomný, Jemu chór anjelov
verne slúži dňom i nocou. Svätý, Svätý, Svätý!
– spievajú Mu stále zbory nebeské k oslave.
Pane náš, čuj náš hlas, keď Ti slabí a mdlí
prinášame chvály.

3. Večný, Svätý Bože, chceme Ťa velebiť
spolu s anjelmi na nebi.
Tvoju vôľu plniť, k tomu nám pomáhaj,
Duchom Svätým nás sprevádzaj;
skloň sa k nám, Bože sám, nech to, čo konáme
je Ti milé, Pane.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)