MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2020-04-12
2020-04-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
Vzkriesenie - 20200412 - Ecav Senica-Čáčov
Služby Božie na oslavu vzkriesenia Pána Ježiša - video verzia.

 Stiahni ukážku MP3 (75 MB | 57:22 min)

2020-04-10
2020-04-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
Veľký Piatok 20200410 ECAV Senica-Čáčov
Veľkopiatkové pašiové služby Božie z ECAV Senica-Čáčov

 Stiahni ukážku MP3 (79 MB | 56:43 min)

2020-04-05
2020-04-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
Kvetná nedeľa 2020-04-05
Video verzia SB zo Senice a Čáčova tu:

 Stiahni ukážku MP3 (52 MB | 59:53 min)

2020-03-29
2020-03-29 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
Smrtná nedeľa 2020-03-29
Opravená verzia SB bez "strihu", cize kompletne pasie, klikni sem...

 Stiahni ukážku MP3 (110 MB | 59:54 min)

2013-01-08
2013-01-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Existujúci poriadok mládežníckych SB v agende umožňuje mať Večeru Pánovu na Mládežníckych Službách Božích. Agenda pozná 2 spôsoby Večere Pánovej. Ani jedným spôsobom sa však VP nedá zahrať s gitarou, prípadne s celou kapelou. Obe liturgie totiž obsahujú pasáže bez pevného rytmu (bez taktových čiar). Prakticky to znamená, že Večera Pánova musí byť doprevádzaná organom aj na Mládežníckych službách Božích. Keďže cirkev schválila Mládežnícke služby Božie, kde sa môžu hrať piesne na gitare, či aj s bubnami, je potrebné, aby sa takýmto spôsobom mohla zahrať aj Večera Pánova. Myslím si, že je jednoducho lepšie, keď celé služby Božie, akékoľvek, majú ucelený, jednotný štýl. Je to menej rušivé a pochopiteľnejšie pre poslucháčov. Pretože žiadna taká mládežnícka liturgia v slovenčine nie je, aspoň som sa takou zatiaľ nestretol, rozhodol som sa, že pôjdem s kožou na trh a pokúsim sa ju zložiť. Či sa ujme, je vedľajšie, ale povedal som si známe: Lepšie zažať malé svetlo ako nadávať na tmu...

(zdroj: blog - Vlado Šimo)

 Stiahni ukážku MP3 (7 MB | 7:03 min)