MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-06
2011-05-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:31 min)

2010-11-28
2010-11-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Chvála Ti, Bože verný, že podľa zasľúbení
Spasiteľa si nám dal, v ľudskom tele Ho poslal.
2. Čo otcovia čakali a proroci žiadali;
o čom Písmo svedčilo, to sa slávne splnilo.
3. Vitaj, môj Pane, z neba, s túžbou čakám na Teba,
príď aj ku mne, vzácny Hosť, môjmu srdcu na radosť.
4. Vstúp do neho ako Kráľ, by som sa Ti chrámom stal,
priprav ho a očisti, nech je príbytkom čistým.
5. Potešuj ma v súžení, keď je duch môj skľúčený;
v pochybnostiach sily daj, vo viere ma zachovaj.
6. A keď slávne prídeš zas súdiť svet v posledný čas,
nech Ti vyjdem v ústrety a budem tam, kde si Ty.


image.php?id=78338

mp3 balík – piesne ES006 ES007 ES008 ES009 ES010 ES011

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)