MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-22
2012-04-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Všetci, čo sme s Pánom v spoločenstve, ruky svoje zopnime,
utrpenia Jeho v účastenstve, Jemu verní nech vždy sme!
A Ty, Pane Vzkriesený, sám k nám príď, o svojej nás láske ráč uistiť;
svojím: Amen! tak sa staň! dýchni, riekni: Pokoj vám!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)