MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó kresťania, chválu vzdajte Bohu a vždy pamätajte,
že On Tvorcom je všetkého, vyvyšujte meno Jeho.

2. Jeho moc svet udržuje a múdrosť všetko spravuje,
ruka Jeho divy tvorí na nebi, zemi i mori.

3. Od mladosti býval s nami a pred nebezpečenstvami
divne chránil, sprevádzal nás a pomáhal nám v pravý čas.

4. Všetko dobré sme v hojnosti prijali z Jeho štedrosti;
a keď bieda nás sužuje, prosby naše vypočuje.

5. Aj keď krížom navštevuje, pomáha a potešuje,
i v tom naše dobro hľadá a nad sily trpieť nedá.

6. Hoci je cesta neznáma, len sa držme svojho Pána,
kráčajme dľa vôle Jeho do domova nebeského.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:15 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:39 min)