MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2011-05-06
2011-05-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kristus príklad pokory, Boh náš milostivý,
Otca svojho Syn milý a jednorodený,
pre človeka hriešneho ponížil sa veľmi,
hoci bol od večnosti Bohu Otcu rovný.

2. Skoro po narodení už Ho útek čakal,
pred neprajným svetom sa v Egypte ukrýval.
Spasiteľ – okrem hriechu – nám vo všetkom rovný,
až do smrti na kríži Otcovi poslušný.

3. Na púšti pokúšaný, ľuďmi zaznávaný,
priateľmi nechápaný, cudzími hanený,
nemal miesta istého, kde by hlavu sklonil.
Tak Pán nebeskej slávy pre nás sa ponížil.

4. Hlad, smäd, páľu a zimu, najväčšiu chudobu
znášal, keď vzal na seba človeka podobu.
V pote tváre s bolesťou i plačom pracoval,
aby nám chlieb života večného daroval.

5. Hľadal ovce stratené, ktoré zablúdili,
nájdené na ramená zobral priateľ milý;
verný pastier najlepšiu pastvu im pripravil,
na spasenie nevinnú smrť za ne podstúpil.

6. On, ktorý dobrovoľne za nás seba vydal,
prikázal, aby každý kríž svoj na seba vzal.
Musel Kristus tak trpieť, kým Ho Boh oslávil,
aby cestu k Otcovi hriešnikom pripravil.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:29 min)