MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sláva Bohu, sláva! – nech nikdy neprestáva.
Vznes sa, duša, k Nemu, k Tvorcovi všemocnému!
Oslávme Ho na zemi, Sláva! – znej mu na nebi;
človek, tvorstvo, príroda, osláv Pána života,
osláv Pána života!

2. Zaznej: Sláva, sláva! Syn Boží z hrobu vstáva;
raduj sa, kresťanstvo a plesaj, človečenstvo;
Boh náš je života Boh, pravdy, lásky večný Duch,
všetci, ktorí veríme, večne s Ním žiť budeme,
večne s Ním žiť budeme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)