MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)

2011-01-28
2011-01-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veríme v jediného Boha Otca večného.
Tvorcu zeme i neba a najmä, človeče, teba.
2. V svojom milom Synovi prijal nás za ľud nový,
veríme v Syna Jeho, Spasiteľa jediného.
3. Mocne kázal Otcovo večnej milosti slovo,
znášal biedy v živote, posmech, kríž, smrť na Golgote.
4. Bolestnú smrť podstúpil, tak nás hriešnych vykúpil,
veď sme všetci zblúdili, pravú cestu opustili.
5. Boh Syna jediného vzkriesil z hrobu tmavého,
tu i v nebi oslávil, za Hlavu cirkvi postavil.
6. Boh nám Ducha daruje a Ním cirkev spravuje,
dáva dary milosti a vedie nás do večnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)