MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Boh je Boh jediný, Stvoriteľ všetkého,
On, a nikto iný, my veríme v Neho.
Svedčí zem i nebo, že všetko stvorenstvo dielom je rúk Jeho.

2. V Krista, ktorý Otca zjavil slovom-činom,
On hriechov nás zbavil a je Božím Synom:
v Pána jediného, Spasiteľa sveta, my veríme v Neho.

3. Hoc bol Božím Synom, v biede sa narodil.
Boh sa stal človekom, ku svetu sa sklonil,
z lásky k ľuďom znášal mnohé biedy, strasti, slávy neba sa vzdal.

4. Pokánie a milosť hriešnym ľuďom hlásal,
láskou premohol zlosť, a hriechov moc zviazal;
umrel, v tretí deň vstal a korunu slávy na nebesiach prijal.

5. Radostne veríme i v Ducha Svätého,
v spoločenstvo svätých, Pravú cirkev Jeho,
hriechov odpustenie, i tela vzkriesenie a večné spasenie.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2011-07-20
2011-07-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)