MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veríme srdečne v Boha jediného,
ktorý žije večne, celý svet je Jeho,
v Otca všemocného, Stvoriteľa neba, zeme i všetkého.

2. Veríme i v Jeho Syna jediného,
Pána Jezu Krista; ktorého nám čistá Panna porodila;
moc Ducha Svätého to tak spôsobila.

3. Narodil sa síce vo veľkej chudobe,
mal však na tisíce pokladov sám v sebe;
zásluh a milosti, ktorými nám získal spásu vo večnosti.

4. Hneď po narodení na biedu si zvykal,
s matkou do Egypta maličký utekal.
Za nás smrť podstúpil, nad peklom zvíťazil, a na tretí deň vstal.

5. A keď nás z väzenia večného vykúpil,
do nebeských výšin oslávený vstúpil.
Na pravici Otca sedí, opäť príde spravodlivý Sudca.

6. Veríme radostne i v Ducha Svätého,
ktorý v každej chvíli teší skrušeného;
cirkev zhromažďuje, spoločenstvo svätých verne ochraňuje.

7. Veríme úprimne, že pre narodenie
Krista – Spasiteľa dá nám Boh spasenie.
Príď, Pane Ježiši, pripoj i nás hriešnych k svojej večnej ríši.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)

2011-07-20
2011-07-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)