MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-21
2011-08-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:29 min)

2010-09-20
2010-09-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veríme v Boha jedného a Otca všemohúceho,
celý svet spravujúceho.
2. Veríme i v Syna Jeho, Spasiteľa jediného,
Duchom Svätým počatého.
3. Z čistej Panny narodený, pod Pilátom umučený,
umrel a bol pochovaný.
4. Potom do pekiel zostúpil, vstal z mŕtvych,
hriešnych vykúpil, na nebesá slávne vstúpil.
5. Sedí na Božej pravici a zo svojej božskej moci
múdro riadi všetky veci.
6. V moci a sláve zas príde, všetkých ľudí súdiť bude
na poslednom Božom súde.
7. V Ducha Svätého veríme, svätú cirkev vyznávame, spoločenstvo svätých máme,
8. tak aj hriechov odpustenie, a tela z mŕtvych vzkriesenie,
v nebi večné oslávenie.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)