MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Narodil sa Vykupiteľ, celého sveta Spasiteľ,
ľud Boží nad tým dnes plesá, radujme sa, veseľme sa!

2. Proroci Ho zvestovali, otcovia si Ho žiadali,
a kráľovia vyčkávali; radujme sa, veseľme sa!

3. Boh splnil, čo zasľúbil nám, prišiel Syn Boží, Kristus Pán,
aby nás z hriechov vykúpil a život večný navrátil.

4. Za ten dar ceny nesmiernej, vďačnosti našej pieseň znej
Tebe, náš Bože v nebesiach! Radujme sa, veseľme sa!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)