MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, príď už, príď, čas nášho Pána, príď ododávna sľúbený,
nechže sa znova zazelená a skvitne domov milený,
a pusté role nášho kraja sa zaskvejú zas krásou mája.

2. Ó, príď, ó, príď, ty Rosa zhora, prenikni zemou vyprahlou,
nech tvrdá srdca nášho kôra sa obmäkčí Tvojou vlahou,
a všetko dobré, krásne, milé vyrastie zase v plnej sile.

3. Ó, príď, ó, príď k nám, Oheň z neba, a zažni vôkol celú zem,
nech duše naše iskrou z Teba plameňom svätým planú len
a mocnou túžbou, láskou vrelou za svojím prahnú Spasiteľom.

4. Ó, príď, ó, príď, náš milý Pane, a navštív svoju vinicu,
nad dielo svoje požehnané pozdvihni mocnú pravicu,
nech celý svet to vidí jasne, že z Teba je, nie ľudské, časné.

5. Ó, vráť nám dávnu dobu blahú, keď s otcami si prebýval,
a keď tvár Tvoju milú, drahú, Tvoj ľud vo viere vídaval,
zas nech sa Tebe všetko klania a miluje Ťa bez prestania.

6. Ó, daj, nech v Tebe vkorenení, sme jedno telo, jeden duch,
a láskou vzájomnou spojení vždy k druhovi sa vinie druh,
až sľúbený ten zasvitne čas, keď večnou spásou obdaríš nás.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)