MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tam na kríži na Golgote tam je naša útecha,
tam len duša naša rada v každej biede pospiecha,
lebo Kristus, náš Spasiteľ, tak nás vrelo miloval,
seba zmaril, ponížil sa, svätý život na nás dal.
2. Tam na kríži na Golgote, Boh Spasiteľ krváca,
On za nás hnev Boží tíši, dlhy naše vypláca,
žiaľme, plačme, ó hriešnici, nad svojimi hriechami.
Kriste, odpusť naše viny ó, zmiluj sa nad nami!
3. Tam na kríži na Golgote, Pán sľubuje lotrovi:
Amen, dnes si so mnou v raji, keď ja prídem k Otcovi,
ó, ráč aj nám, Spasiteľu, tej milosti udeliť
nás do radu vyvolených v svojej sláve začleniť.
4. Tam na kríži na Golgote, On je naša útecha,
po Ňom dychtí duša naša, k Nemu rada pospiecha.
On je náš hrad, útočište; i keď nás smrť zachváti,
vyvedie nás z ríše hrobu, stratený raj navráti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)