MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Uprostred krátkeho veku odchádzame tak náhle,
keď vyprší čas človeku a život sa uzavrie;
zostáva len veliký žiaľ a nárek pozostalých.
Poteš, Pane, pomáhaj nám preniesť horký ten kalich.

2. Uprostred neistých rokov smrť vždy nás obkľučuje,
priblíži sa zradným krokom a života zbavuje.
Ktože našou je záchranou z ťažkých bied a úzkostí?
len Pán, ktorý smrti bránou prevedie nás z milosti.

3. Uprostred časného žitia, Pane, neber ešte nás,
a keby smrť rýchlo prišla a zhasila nám dňa jas,
i v tej náhlej ťažkej chvíli, ach, Pane, zostaň s nami,
aby sme Tvojimi boli aj pri svojom skonaní.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)