MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Zostaň so mnou, Pane milý, na zem závoj čierny padá,
k večeru sa deň nachýlil, odpočinok pútnik hľadá.
2. Mne tieň v dušu často sadá, slnca zlatý lúč keď chladne;
preto Teba, Pane, žiada, prv než srdce v hrudi zvädne.
3. Zostaň so mnou v každom boji. Vyslyš v kríži bôľne vzdychy,
Tvojom túžim po pokoji, Baránok si Boží tichý.
4. Dušu často smútok tiesni, pochybnosť ju súži, morí –
Vtedy volá v tichej piesni, pred Tebou sa zbožne korí.
5. Zostaň potom so mnou, Pane, do hrobu keď ľahnú údy;
verím, telo znovu vstane, Tvoja moc ho z prachu vzbudí.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:25 min)