MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Emanuel milý, Knieža veriacich, príď ku mne, príď, radosť duše mojej:
Tebe som dal srdce, čo horí vrúcne ohňom nehynúcej lásky Tvojej;
nič nemám milšie, nad Teba drahšie, keď Ťa mám,
všetko mám, Pane Ježiši.

2. Tvoju reč najviac si na svete vážim, je ako príjemná rosa ranná,
ktorá mi vyschnutú dušu rozvlaží, preto na ňu s túžbou očakávam;
občerstvuj ma sám, nech ma neľaká tieň smrti,
na Teba sa len spolieham.

3. Aj keď ma tak ako mnohých veriacich trápieva často kríž a súženie,
vtedy keď o Tebe rozjímam v srdci, cítim i v zármutku potešenie.
Nič ma neskláti a neodvráti od Teba, Kriste môj, nádej jediná.

4. Bez žiaľu zanechám sveta márnosti, Ježiši, najdrahší poklad si môj;
túžim len po Tebe, s Tebou radosti v nebesiach užívať;
som predsa Tvoj. S Tebou zostanem, keď žiť prestanem,
Ty budeš naveky životom mojím.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:18 min)