MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Príroda zo sna vstáva, pole sa usmieva,
tá chvíľa je radostná, les spevom ožíva:
Tak sa k nám jar navracia zas k letu novému,
čo živé je, teší sa času ľúbeznému.

2. K nám však cestu zármutok aj z jari si nájde,
vznáša bolesť a smútok do sŕdc ľudí všade,
lebo v každom čase žne smrť tá nečakaná,
ale ne ňou mocnejšie znie hlas nášho Pána.

3. Tu sa rýchlo čas mení v leto, jeseň, zimu,
v nebi však bez premeny iba slasť nevinnú
všetci verní už majú v novej Božej vlasti,
kde večne dosahujú stav dokonalosti.

4. Kriste, udeľ všetkým nám dary Ducha svojho,
aby nás zachovával v bázni mena Tvojho,
smrti zima keď minie, daruj život, spásu,
tam, kde všetci uzrieme jari večnej krásu.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:38 min)