MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)

2011-04-30
2011-04-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Haleluja! Chválime Ťa, Pane, za nesmiernu Tvoju lásku k nám.
Anjel Boží odvalil už kameň, Haleluja vznes sa k výšinám.
Svätý Bože, Ty si mocným Pánom, zvelebujeme Tvoj božský čin,
že si vzkriesil Krista v slávne ráno, všemohúci večný Hospodin.
2. Sláva Bohu! Otvárajme srdcia, prijmime dar veľkej milosti.
Jemu na česť zaznej pieseň vrúca, zo všetkých bied On nás vyprostil.
V Kristu život bol nám darovaný, v Kristu je smrť iba tichým snom,
nebeskú vlasť máme, v nej je s nami, večne bude naším domovom.
3. Haleluja! Kristu večne žije, prelomil už pekla okovy,
anjelská zvesť o tom uisťuje. On nás vzkriesi, život dá nový,
Ó Vzkriesený, navždy zostaň s nami, čistú radosť zachovávaj nám, Haleluja, Tebe patria chvály, Ty si smrti aj života Pán!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:24 min)