MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-28
2012-04-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Keď sa bieda na mňa valí, v svete sa mi zle deje,
keď v starosti, mnohom žiali nevidím lúč nádeje;
keď nastáva čas úzkosti, Bože, daj vytrvalosti
vyznávať veriť pevne, že pod krížom klesnúť nedáš,
v súžení ma nezanecháš, prídeš na pomoc i mne.
2. Daromne by som nariekal, kvílenie neosoží,
súženie by som väčšie mal, plač nepokoj rozmnoží,
ale kríž svoj tíško znášať, trpezlivým sa dokázať,
to mi najviac prospeje. Rany moje sa zahoja,
úzkosti sa upokoja mocou viery, nádeje.
3. Ak som verný ctiteľ Krista, kresťanom sa menujem,
cesta býva aj tŕnistá, keď Jeho nasledujem;
veď On takou cestou kráčal, a pokorne všetko znášal
i v najväčšom súžení; aj pre trpezlivosť mnohú
zaľúbil sa Pánu Bohu a bol Ním oslávený.
4. Preč, všetky márne starosti, Boh ukončí súženie,
po dňoch skúšok a úzkostí dá večné potešenie;
krátku chvíľu tu bojujem, k vlasti nebeskej putujem,
to ma vždy posilňuje. Boh po zármutku, žalosti
prijme i mňa do radosti; Kristus mi to sľubuje.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:33 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)