MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-13
2011-05-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2011-05-13
2011-05-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pane Kriste, to viem iste, že raz musím dokonať,
ale kde, na ktorom mieste mám Ti ducha odovzdať?
Všetko to mi je neznáme, od Teba dni žitia máme,
Ty všetko vieš najlepšie.
2. Preto v Teba, drahý môj Pán, všetky svoje nádeje
v úplnej dôvere skladám, Ty potešenie moje;
veď si z neba k nám zostúpil, smrť na kríži si podstúpil
a nás z hriechov vykúpil.
3. Prosím Ťa, môj drahý Kriste, aby si mi pomáhal,
svedomie a srdce čisté, aby som si zachoval:
Ó kiež raz duch z tela môjho, z toho stánku smrteľného,
vojde do raja Tvojho.
4. Svojho ducha do rúk Tvojich chcem odovzdať,
môj Pane, Ty si život, a smrť je zisk, ktorý všetci čakáme,
a keď príde posledný deň, ako zo slov Tvojich to viem,
večný život dostanem.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)