2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Duša, draho vykúpená, kajaj sa, buď pripravená,
smrť Pánovu máš zvestovať, Jemu vrúcne poďakovať,
veď On, aby ťa vykúpil, hroznú smrť kríža podstúpil,
zbavil hriechov, smrti, pekla krvou, čo na kríži tiekla.

2. Poď pokorne k Jeho stolu, a splň Jeho svätú vôľu,
ktorú pre celý svet zjavil, keď hod lásky ti pripravil.
Svoju milosť ti ponúka, odpustenie, pokoj ducha.
Poď a bez z Jeho milosti drahý poklad vo sviatosti.

3. Prichádzam, túžiac dychtivo, prijať milosť dnes od Neho.
Kristus pokoj zasľubuje i mne, lebo ma miluje,
očisťuje dušu z hriechu, dáva nádej a útechu.
Baránok obetovaný uzdravuje moje rany.

4. Srdce mi po Tebe túži, drahý Priateľ verných duší,
dôverujem tej milosti, čo náš ťarchy hriechov sprostí,
naplní ma potešením a uistí o spasení.
Nepripomenie mi hriech môj, ale daruje pokoj svoj.

5. V Tebe sa chcem vždy radovať, v službe sa Ti obetovať,
Tvoju vôľu plniť stále a žiť Tebe ku cti, chvále.
Za dobrotu Tvoju, Pane, vďačným srdcom neprestajne
milovať Ťa chcem srdečne i tu časne, i tam večne.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:16 min)

2011-07-20
2011-07-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:15 min)