MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-24
2012-03-24 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:23 min)

2012-03-24
2012-03-24 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tu je ticho od Boha, vystri k Nemu ruky prázdne,
kľakni, duša úbohá, tu ťa Otec k sebe vinie,
tu je milosť, tu je moc, tu je čaša preplnená,
je tu Telo, je tu Krv, tu je chvíľa odpustenia,
tu je svadba, je tu spev, tu sa zachvej, srdce šťastné,
tu ťa Otec požehnáva, tu sa ti Syn zjavuje,
tu je pomoc Ducha. Je tu Boh.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)