MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V temne vzplála hviezda nám, za ňou, za ňou poďme, bratia!
Ona volá: koniec tmám, tmy sa tratia, tmy sa stratia:
tmy bludu a povery, tmy hriechu a nevery.

2. Jasná hviezda hlása nám príchod Krista-Svetla sveta;
všetkým sveta končinám spása z nebies štedrých zlieta,
milosti prúd bohatý v betlehemskou Dieťati.

3. Za hviezdou sa, bratia hor´, k zdroju milosti a spásy!
Slnko vstáva spoza hôr! Nový deň sa mocne hlási:
Slnko spravodlivosti a deň spásy z výsosti.

4. Vítame Ťa srdečne, Dieťa milé, v Tvojej tvári
radostne a nádherne láska Božia spásou žiari.
Prijmi našej chvály hlas! Tu máš dary, tu máš – nás.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)