MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-22
2012-04-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bremeno ťažké keď ma tlačí, v Bohu hľadám uľavenie,
keď nariekam v žalostnom plači, pripomeniem si vzkriesenie
môjho Krista,v Ňom mi chystá Boh nebo doista;
v Ňom mám najdrahší poklad najväčší, tým sa teším.
2. Pochybnosť keď mi myseľ kalí, vložím prst do rán Kristových;
to kameň zo srdca odvalí, zbaví pochybností všetkých;
verím pevne, svedčím verne: Pán a Boh môj je mne
blízky dňom-nocou svoju pomocou; tým som istý.
3. Keď proti mne hriech a zlo brojí, Boh je v Kristu moja skala,
na nej sťa hrad bezpečne stojím, hoc by mi závisť nepriala;
zostanem tam, kde je môj Pán, s Ním všetko prekonám,
božskou mocou On vyšiel z hrobu von: to posilní.
4. Keď telo na mňa útok snuje, keď ma zlá žiadosť napadá,
a svedomie ma obviňuje, hriech ma v srdci ostro bodá.
Pokoj vám! – znie Tvoj hlas, Pane, aj keď my slabí sme;
to posilňuje, to potešuje, k viere volá.
5. Keď sa budem s milými lúčiť, s ktorými spoločenstvo mám,
nedaj mi, Bože, sa len rmútiť, nech útechu v tom nachádzam,
že sme Tvoji, ja i moji, veď Syn Tvoj po boji
zas svojich stretal, však Ty nedal láske zhynúť.
6. A keď sa smrť ku mne priblíži, na Tvoj rozkaz rád odídem,
zachovaj mi vieru a v kríži, že do Tvoje slávy prídem, veď
Kristus Pán víťazne vstal, nám večný život dal. Ja srdcom
celým tej pravde verím: Budem žiť s Ním!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:21 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)