MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, Tvoje slovo sväté skryté bolo dlhý čas,
až nám zaznel opäť jasne o milosti Tvojej hlas,
čo s inými apoštolmi Pavel od Tebe prijal,
buď Ti chvála neskonalá, že si nám to poznať dal.
2. Keď nám, Bože, svetlo Tvoje v slove svieti už jasne,
prosíme Ťa, tých netrestaj, ktorí dosiaľ žijú v tme,
a radami len ľudskými časný život spravujú,
daj im poznať pravdu slova, by ušli zatrateniu.
3. Kto chceš pravé meno drahé kresťana stále nosiť,
musíš zjavne vierou pevne s Kristom Pánom sa spojiť;
tak dúfaním, milovaním i životom dosvedčiť
pravdu slova, ktorá trvá a príkladne učí žiť.
4. Slovo Tvoje, Pane, to je prevzácny dar milosti,
kto ho prijme, ten dobre vie o pokoji, radosti,
v tom pokoji on obstojí: Ktože mu ho môže vziať?
Slovu Tvojmu presvätému, ktože môže odolať?
5. Pane, prosím, pomôž svojim z každej biedy, úzkosti;
daj, nech Tvoje slovo sväté majú v stálej vážnosti,
nech mu veria, aj ho plnia; ó, prijmi ich na milosť.
Vrúcne žiadam, v nebi daj nám večnú slávu a radosť.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)