MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Už nový život plesá, už pole budí sa,
znie vtáctva džavot z lesa, tvor každý teší sa;
tak jar k nám vždy sa vracia a púšťa v nový let,
nad tým sa teší, jasá a vstáva vôkol svet.

2. K nám však aj v dobu túto vždy cestu nájde si
bôľ, utrpenie, smútok, čo srdce predesí;
hľa, práve v jarnom čase zavanul smrti tieň,
čo zmenil šťastie naše na trpký žiaľu blen.

3. Bez zúfalstva však smieme za mŕtvym nariekať,
veď ho ku sebe – vieme, rozhodol náš Pán vziať,
On všetkým svojim deťom jar dáva nových krás,
Kde mu v živote večnom zažiari Jeho jas.

4. Nuž, aj nám, Kriste, udeľ dar Ducha Svätého,
by prijali sme údel života večného;
keď smrti snom zaspíme tak ako v zime kraj,
daj nám, nech uvidíme Tvoj večný nebies raj.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)