MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hľaďte, hľaďte, akú lásku Boh Otec nám darom dal,
keď nám svoju tvár otcovskú milostivú ukázal,
hľaďte, ako On najlepší hriešnikom sa venuje,
ako nás v zármutkoch teší, o láske uisťuje.
2. Hľaďte, hľaďte, akú lásku prejavil nám Spasiteľ,
za nás niesol obeť ťažkú, potupný kríž pretrpel,
na ktorom svoju nevinnú krv vyliať neľutoval,
nenájdete lásku inú nad tú, čo nám dokázal.
3. Hľaďte, hľaďte, akú lásku osvedčuje Duch Svätý,
tých, čo hynú v hriechov zväzku On k životu navráti,
trestá, učí, obnovuje a nás volá k Bohu späť,
každodenne uisťuje, že nad Jeho lásku niet!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)