MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Otče náš, milý Pane, daj nám Ducha Svätého,
Teba vrúcne žiadame pre Krista, Syna Tvojho,
nech učí pravdu poznať zo zákona Božieho,
chrániť sa a varovať učenia falošného.

2. Kriste, ktorý si verným zoslal Ducha Svätého
pred vekmi vyvoleným od Otca nebeského,
zošli nám v tejto chvíli Toho Radcu verného,
aby sme pochopili pravdu slova svätého.

3. Tešiteľ náš, Duch Svätý, naším milým Hosťom buď,
v daroch vzácnych bohatý, obdar nimi nás – svoj ľud;
spravuj jazyk, slovo, reč, uč a veď ku dobrému,
otvor uši a roznieť vieru v srdci každému.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)