MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kristus Pán vstal radujme sa! Každý verný nech zaplesá
nad víťazstvom slávnym Jeho, nuž chváľme Vzkrieseného!
2. On pre naše vykúpenie znášal ťažké utrpenie,
i smrť podstúpil Pán milý, aby sme večne žili.
3. Žime Pánu na česť, chválu, zachovajme vieru stálu
v opravdivej zmužilosti, vzdorujme hriechu, zlosti.
4. Prosíme Ťa: ó Ježiši, Spasiteľu náš najmilší,
vzbuď nás k životu novému, Tebe zasvätenému.
5. Cestou pravej viery nás veď, svetlom svojej pravdy osvieť,
a po vzkriesení z milosti prijmi nás do večnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:04 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:36 min)