MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-02
2013-07-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Zo srdca vrúcne žiadam o tiché skonanie,
veď v tomto tele znášam kríž mnohý, môj Pane.
Nuž, v pokoji chcem odísť do večnej radosti:
Príď čím skôr, môj Ježiši. Ty darca milosti!

2. Ty zbavil si ma pekla, smrť večnú porazil,ň
pre krv, čo za mňa tiekla, som s Tebou zvíťazil.
Viac nebojím sa smrti, ľsti diabla, hriechov zlých,
prečo by som sa rmútil? Som v rukách Kristových!

3. Daj sily, nedaj klesať, keď zrak mi zastrie tma,
a pomôž verným zostať do posledného dňa,
nech v pevnej viere môžem tu beh svoj dokonať.
A potom Tebe, Bože, chcem ducha odovzdať.

4. Sám Hospodin nech žehná vám, moji najmilší,
nech dary nebies vám dá a v smútku poteší.
Vo viere buďte pevní po celý žitia čas,
kým Spasiteľ náš verný / ku sebe pozve vás.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)