MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-06
2011-05-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2010-11-28
2010-11-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Mnohí svätí proroci Božiu zvesť hlásali,
z Ducha sily a moci vidieť si žiadali
Kristov príchod na náš svet; ten sa slávne splnil;
zachránil nás Ježiš z bied, z hriechov nás vykúpil.
2. Kristus z nebies výsosti k nám sa hriešnym znížil,
podal ruku z milosti, aby nás povýšil:
Spasiteľ náš jediný, dielo spásy konal,
a všetkých ľudí hriešnych ku pokániu volal.
3. Dobrotivý Pane náš, prebuď nás k pokániu,
veď pre všetkých ľudí máš spásu prichystanú;
Pane očakávaný, daj nám svoju milosť,
v Tebe pre nás pramení neskonala radosť.
4. Kriste, Kráľu nám daný, veľký v moci, sláve,
ochraňuj nás, buď s nami, veď po ceste pravej;
s Tebou keď spojení sme vierou v časnej vlasti,
iste všetci prídeme k Tebe do večnosti.


image.php?id=78338

mp3 balík – piesne ES006 ES007 ES008 ES009 ES010 ES011

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)