MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-11-11
2012-11-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, vďaku Ti vzdávame za dva krásne domovy.
V prvom krátko len bývame, v druhom čaká svet nový.
Oba sú od Teba, milý Otče z neba,
daj, nech na to pamätáme a vďačnými zostávame.
2. Radostne nám srdce plesá za rodnú vlasť, plnú krás.
Za reťaz hôr, modré plesá, na ne slnko leje jas.
Za voňavý dych lúk, za diela ľudských rúk,
nech Ti, Bože, z belasých hôr zaznie piesní mohutných chór.
3. Väčšia vďaka za ten domov, čo šiel Ježiš pripraviť,
keď vstaneme z tmavých hrobov, budeme tam večne žiť
v novom slávnom tele, za večnej nedele,
hľadiac stále ne Božiu tvár, bez žiaľu a bez smútku chmár.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:00 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)