MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-11-11

Bože, vďaku Ti vzdávame

2012-11-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, vďaku Ti vzdávame za dva krásne domovy.
V prvom krátko len bývame, v druhom čaká svet nový.
Oba sú od Teba, milý Otče z neba,
daj, nech na to pamätáme a vďačnými zostávame.
2. Radostne nám srdce plesá za rodnú vlasť, plnú krás.
Za reťaz hôr, modré plesá, na ne slnko leje jas.
Za voňavý dych lúk, za diela ľudských rúk,
nech Ti, Bože, z belasých hôr zaznie piesní mohutných chór.
3. Väčšia vďaka za ten domov, čo šiel Ježiš pripraviť,
keď vstaneme z tmavých hrobov, budeme tam večne žiť
v novom slávnom tele, za večnej nedele,
hľadiac stále ne Božiu tvár, bez žiaľu a bez smútku chmár.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:00 min)

Komentáre

  1. Azriel povedal:

    2016-07-05

    Tu je zle priradená pieseň v textovej a spievanej podobe. V ES je pod číslom 563 pieseň "Bože, vaku Ti vzdávame", ktorá sa spieva na melódiu/nápev "Zlaté slno svoju dráhu" (ES 438). Tu je však ako melódia/nápev priredená pieseň ES 308 "Modli sa často a s radosťou", čo nesùhlasí a nedá sa podľa toho spievať pieseň ES 563. Vďaka za korekciu!

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené